Politique de remboursement

De klant-consument beschikt voor de online aankopen van HUNGR via de webshop niet over een herroepingsrecht overeenkomstig de bepalingen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, vermits deze aankopen betrekking hebben op de levering van goederen die slechts beperkt houdbaar zijn en snel kunnen bederven (artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht).
.jdgm-write-rev-link { color:#66614E; }