Politique de confidentialité

Uw privacy is belangrijk voor ons.

HUNGR verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).

Indien u gebruik maakt van onze website of met ons contact opneemt via de website, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onderstaande privacy verklaringen en/of een andere privacy verklaring die wij u desgevallend bezorgen:

PRIVACY VERKLARING WEBSITE

Identiteits- en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende entiteit:

HUNGR i.o.v. No Poodles
Kortrijksestraat 39
8520 Kuurne
Ondernemingsnummer 0726583646

Doeleinden
Cookies die gebruikt worden op deze website kunnen uw persoonsgegevens verzamelen. 

Rechtsgrond
We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens omdat u ons de toestemming hiertoe heeft gegeven door verder te blijven surfen op onze website, om een overeenkomst uit te voeren dan wel omdat we hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben.

Categorieën van persoonsgegevens
Via de cookies die gebruikt worden op deze website verzamelen en gebruiken we uw elektronische identificatiegegevens en uw gebruik van de website.

Bron van persoonsgegevens
We verkrijgen uw gegevens wanneer u gebruik maakt van onze website.

Bewaartermijn
Wat betreft cookies die uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren we uw persoonsgegevens voor de termijnen die vermeld zijn in de cookie verklaring.

Rechten
U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:
-  een verzoek om intrekking van uw toestemming.
-  een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens.
-  een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens.
-  een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
-  een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Beveiliging
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. In dat geval, veranderen we de datum van de "laatste update" bovenaan het document. Bij belangrijke wijzigingen, zullen we u op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden.

PRIVACY VERKLARING VOOR DE WEBSHOP

Identiteits- en contactgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende entiteit:
HUNGR i.o.v. No Poodles
Kortrijksestraat 39
8520 Kuurne
Ondernemingsnummer 0726583646

Doeleinden
We verwerken uw persoonsgegevens om uw aankoop via de webshop uit te voeren en deze op te volgen en om promotionele berichten naar u te versturen.
Mogelijk hebben we uw gegevens ook nodig in het kader van onze boekhouding en geschillenbeheer.

Rechtsgrond
We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om de overeenkomst uit te voeren die tot stand komt door uw bestelling.

Categorieën van persoonsgegevens
Voor de hierboven opgesomde doeleinden, kunnen we uw e-mailadres, betalingsgegevens, factuurgegevens (naam, adres en telefoonnummer), leveringsgegevens (naam en adres) indien deze verschillen van de factuurgegevens, kortingscode, taalvoorkeur en gebruik van de promotionele berichten verwerken.
Gelieve personen van wie u gegevens aan ons bezorgt (bijvoorbeeld indien u de levering van uw product bij deze persoon laat plaatsvinden) te informeren omtrent de bepalingen en rechten in de privacy verklaring.

Bron van persoonsgegevens
We verkrijgen uw gegevens wanneer u een bestelling plaatst.

Ontvangers van persoonsgegevens
Voor de hierboven opgesomde doeleinden, moeten we uw persoonsgegevens mogelijk doorgeven aan de volgende derde partijen:

-  betalingsproviders

-  logistieke dienstverleners

-  advocatenkantoren

-  boekhouders en bedrijfsrevisoren

-  banken en verzekeringsmaatschappijen

-  overheidsdiensten

-  gerechtsdeurwaarders

-  gerecht en politiediensten

Bewaartermijn
We zullen uw persoonsgegevens in elk geval bewaren tot 5 jaar na uw aankoop via de webshop, tenzij een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld fiscale of boekhoudkundige regelgeving) of legitiem belang (bijvoorbeeld geschillenbeheer) vereist dat we uw persoonsgegevens langer bewaren.

Rechten
U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:
-  een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens.
-  een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens.
-  een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
-  een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
-  een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Gelieve ons ook te informeren indien zich een wijziging voordoet van uw persoonsgegevens.

Beveiliging
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. In dat geval, veranderen we de datum van de "laatste update" bovenaan het document. Bij belangrijke wijzigingen, zullen we u op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of u een kennisgeving sturen via e-mail.
 

PRIVACY VERKLARING VOOR DE NIEUWSBRIEF EN PROMOTIONELE BERICHTEN

Identiteits- en contactgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende entiteit: 
HUNGR i.o.v. No Poodles
Kortrijksestraat 39
8520 Kuurne
Ondernemingsnummer 0726583646

Doeleinden
We verwerken uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrief en promotionele berichten toe te sturen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op onze producten en activiteiten.

Rechtsgrond
We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrief en promotionele berichten toe te sturen omdat u ons de toestemming hiertoe heeft gegeven bij het inschrijven op de nieuwsbrief en promotionele berichten.

Categorieën van persoonsgegevens
Voor de hierboven opgesomde doeleinden, kunnen we uw aanspreektitel, naam, e-mailadres, geboortedatum, taalvoorkeur en gebruik van de nieuwsbrief en promotionele berichten verwerken.

Bron van persoonsgegevens
We verkrijgen uw gegevens wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief en promotionele berichten.

Ontvangers van persoonsgegevens
Andere vennootschappen van de groep waartoe we behoren en onze IT partners en software providers hebben mogelijk toegang tot uw gegevens. Ook in het kader van een fusie of overname hebben andere vennootschappen mogelijk toegang tot uw gegevens.

Bewaartermijn
We zullen uw persoonsgegevens gebruiken om u onze nieuwsbrief en promotionele berichten toe te sturen totdat u zich uitschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief en promotionele berichten.

Rechten
U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:
-  een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens.
-  een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens.
-  een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
-  een verzoek tot uitschrijving voor het ontvangen van de nieuwsbrief en promotionele
berichten.
-  een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
U kan zich rechtstreeks uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief en promotionele berichten via de knop “uitschrijven” onderaan de nieuwsbrief of promotionele berichten.
Gelieve ons ook te informeren indien zich een wijziging voordoet van uw persoonsgegevens.

Beveiliging
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. In dat geval, veranderen we de datum van de "laatste update" bovenaan het document. Bij belangrijke wijzigingen, zullen we u op de hoogte brengen door u een kennisgeving te sturen via e-mail.

 

.jdgm-write-rev-link { color:#66614E; }